Venkovní jednotky ECOg

  • Venkovní jednotky ECOg s plynovým spalovacím motorem s výkony 45–142 kW
  • Venkovní jednotky ECOg HI POWER s generátorem elektrické energie pro napájení systému
  • Venkovní jednotky ECOg bez generátoru
  • Venkovní jednotky ECOg v třítrubkovém provedení – současné chlazení i topení

Katalogové listy